Organisatie

Onze cultuur is resultaatgericht. Wij zijn een lerende organisatie omdat dit ons helpt bij het steeds succesvol aanpassen aan veranderingen in de markt en de eisen die dit stelt aan de organisatie. Om te kunnen leren en te verbeteren, meten wij continu onze prestaties op de voor ons kritische succesfactoren zoals het financieel resultaat, klant- en bewonerstevredenheid, medewerkertevredenheid en productkwaliteit. Hiervoor gebruiken wij sinds 1990 de balanced scorecard als middel.
Bijvoorbeeld het meten van de productkwaliteit geeft ons inzicht in de performance van ons product, het uitvoeringsproces en de kwaliteit van planontwikkeling. Door het monitoren van de productkwaliteit in de afgelopen jaren is enorm veel kennis verkregen over de voorspelbaarheid van degradatieprocessen. Dit geeft ons de mogelijkheid om onderhoud voorspelbaar te maken en daar met onze opdrachtgevers prestatieafspraken over te kunnen maken.

Op basis van de balanced scorecard zijn onze strategische doelen helder vertaald. Iedereen binnen de organisatie weet waarvoor wij staan en levert daar zijn eigen specifieke bijdrage aan. Onze medewerkers zijn ruim inzetbaar, capabel en gemotiveerd. Het zijn enthousiaste mensen, betrokken en loyaal. Aan ons de taak om de mensen te stimuleren en te helpen om zich te ontwikkelen.