Aandacht voor jonge talenten

Bij Smits Vastgoedzorg delen we onze kennis en ervaring graag met jonge talenten. Jaarlijks bieden we dan ook meerdere studenten een stage- of afstudeerplaats in onze organisatie. Zij krijgen aandacht, begeleiding en ondersteuning op maat van onze collega’s. En als het van beide kanten bevalt, proberen we deze waardevolle talenten na hun opleiding te binden aan ons bedrijf.

 

Op ons omvangrijke project aan de Prinsessenflats van Woonstad Rotterdam, werkte David Stijnen sinds januari dit jaar mee als stagiair. David volgt de mbo-opleiding bouwkunde aan het Techniek College Rotterdam en zit in het derde jaar. We spraken hem aan het einde van zijn stageperiode. “Ik heb het hier heel erg naar mijn zin, jammer dat het er bijna op zit”, aldus David. “Ik werk hier mee met de projectleiders en voel me echt onderdeel van het team. Ook is er goed contact met de vaklieden. Je wordt echt opgenomen in de ploeg. Als ik vragen heb, kan ik die altijd stellen aan bijvoorbeeld Martin en Erwin. En aan mijn stagebegeleider Ad Hoogvliet natuurlijk. Hij legt het graag uit.”


Opdracht
David heeft vanuit zijn opleiding de opdracht om uit 25 werkprocessen er 10 te kiezen die op het project van toepassing zijn. Die moet hij onderzoeken en beschrijven. “Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de planning, het aansturen van mensen op de bouwplaats en het uitvoeren van kwaliteitscontroles.” Daarnaast springt hij in om klusjes te doen voor collega’s.


Dagelijkse begeleiding
Projectleider Ad Hoogvliet zorgt voor de dagelijkse begeleiding van David. Hij laat stagiaires graag kennis maken met onze organisatie en onze projecten. “Het is leuk dat er jongeren zijn die iets willen doen in deze sector. Als ik daar iets in kan betekenen, dan is dat heel fijn. Belangrijk is om steeds te blijven kijken naar wat een stagiair wil, kan en kent en daarbij aan te sluiten. Dat verschilt natuurlijk per opleiding en leerjaar. We bekijken samen wat er mogelijk is in onze praktijk.”

Tips
Als stagebegeleider bewaakt Ad het programma, de voortgang en controleert hij de verslagen die David maakt. “Die verslagen bespreken we. Waar nodig geef ik tips. Het gaat namelijk niet alleen om kennis en kunde, maar ook om ‘werken in de bouw’, het omgaan met collega’s, bewoners enzovoorts. Dat probeer ik mee te geven. Het viel me bijvoorbeeld op dat hij best snel is afgeleid als hij tussen de andere collega’s zit. Dus heb ik hem aangeraden om af en toe even apart te gaan zitten als hij aan zijn verslagen werkt. Tussentijds evalueren we, dan komt ook de stagebegeleider vanuit de school erbij.”


Complex
David kijkt terug op een leerzame periode. “Wat me het meest is opgevallen is dat de praktijk van renovatieprojecten veel gecompliceerder is dan ik dacht. Allereerst heb je te maken met bewoners. Daarnaast stuit je soms op knelpunten in de bestaande bouw waar je dan oplossingen voor moet treffen. Bij de flatgebouwen hier moest bijvoorbeeld een nieuwe constructie worden gemaakt voor de pui van de lift omdat hergebruik van de bestaande houten constructie niet mogelijk bleek. Mijn opleiding is vooral gericht op nieuwbouw, er zou meer aandacht voor renovatie en transformatie mogen zijn vind ik.”

 

David is inmiddels aan zijn volgende stage begonnen, bij Ballast Nedam. Na zijn opleiding wil hij graag als assistent-uitvoerder aan de slag.

1/2