Beverburgh in kerstsfeer

De Beverburgh in IJsselmonde is een jaren 60 flat die bestaat uit twee gekoppelde blokken met elk zo’n 100 woningen, nog redelijk in oorspronkelijke staat. In opdracht van Woonbron voerden we onderhoud uit en namen we isolerende maatregelen zoals het aanbrengen van dak- en gevelisolatie en het plaatsen van HR++ glas. We realiseerden ook een stuk nieuwbouw, namelijk een nieuwe entree en een ontmoetingsruimte. De nieuwbouw is opgeleverd en in gebruik en de werkzaamheden aan de gemeenschappelijke binnentuin zijn in de afrondende fase.  Voor de bewoners van woongebouw Beverburgh waren de werkzaamheden best ingrijpend. Een belangrijke rol was dan ook weggelegd voor onze bewonersconsulente Sukhy Bhaggoe . “Allereerst bekijken we hoe we de werkzaamheden kunnen uitvoeren met zo min mogelijk overlast”, aldus projectleider Ronald. “En in zo kort mogelijke tijd.

 

Vervolgens komt het erop aan dat we de bewoners er goed op voorbereiden. Dus duidelijk maken wat we gaan doen, hoelang het duurt, wat de overlast zal zijn en waar ze terecht kunnen met vragen. En dan is het zaak dat we ook nakomen wat is afgesproken én dat we gehoor geven aan hun feedback. Dat wordt als heel prettig ervaren.”

Woensdag 20 december sloten we de werkzaamheden feestelijk af met een prachtig cadeau aan de bewoners. Samen met het uitvoeringsteam van Smits VastgoedzorgWoonbron en de leden van de klankbordgroep onstaken ze samen de nieuwe, vaste kerstverlichting van de prachtige boom in de gemeenschappelijke binnentuin!