Oplevering Rietveldwoningen

Vrijdag 15 juli vierden we samen met woningbouwvereniging Reeuwijk, bewoners en het projectteam de afronding van het groot onderhoud aan de 52 om-en-om-woningen naar het ontwerp van Gerrit Rietveld. Bijzonder daarbij is het blok van 8 Rietveldwoningen waarbij de gevel in de stijl van Rietveld is ‘teruggebracht’. Twee modelwoningen werden opengesteld voor het feest. In één woning stonden de architect en erfgenamen van Rietveld om meer te vertellen over het ontwerp en het cultureel erfgoed. In de andere woning werd een video getoond waar de voortgang van het project in vogelvlucht te zien was.

 De bekende om-en-om-woningen in Reeuwijk zijn zoveel als mogelijk teruggebracht naar de originele staat. Smits Vastgoedzorg heeft, als aannemer, dit grote project onder zijn hoede genomen. Hierbij lag de focus op de energetische maatregelen, het behoud van cultureel erfgoed en leefbaarheid. “Samen hebben we gezorgd voor het beste eindresultaat met oog voor ieders belang. Want wij geloven dat vastgoed, dat voldoet aan de wensen van morgen, bijdraagt aan een betere leefomgeving” aldus Hans van der Krogt, directeur Smits Vastgoedzorg.

Unieke woningen
De woningen hebben unieke elementen, zoals veel binnenvallend daglicht door grote ruiten, de voortuin van de ene woning grenst aan de achtertuin van de andere woning. “Met label B en een sterk verbeterde uitstraling kunnen de 52 huurwoningen weer 25 jaar vooruit. ” vertelt Esther, bestuurder Woningbouwvereniging Reeuwijk.

Het ontwerp van Gerrit Rietveld
Rietveld ontwikkelde vanaf de jaren 20 langzaam een voorliefde voor volkswoningbouw. “Om een woning goedkooper te maken, zonder qualiteitsvermindering, moet zij kleiner en eenvoudiger zijn” aldus Rietveld toentertijd. Deze zoektocht resulteerde in 1928 in het “het Kernhuis”, hierbij was de ‘verkeersruimte’ tot een minimum beperkt werd, zodat de leefruimte groter konden worden. Met verkeersruimte worden een gang, een portaal of bijvoorbeeld de overloop bedoeld. Een afgeleide van dit “Kernhuis”-principe is toegepast bij de woningen in Reeuwijk, ook hier is de kern van de woning zo compact mogelijk gehouden om de leef- en slaapkamerruimten zo groot mogelijk te kunnen maken.

Het project
De 52 om-en-om-woningen in Reeuwijk hebben een instandhoudingsbeurt gekregen voor 25 jaar. Daarbij werd de buitenschil van de woningen aangepakt en zijn de woningen energetisch verbeterd naar minimaal label B. Tevens kreeg de overgang van de privétuinen naar het openbare gebied meer kwaliteit, door het plaatsen van groene hekwerken vol klimplanten, poorten en een extra bergingen.

Alle 52 woningen zijn ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld. Er is voor gekozen om voor één woningblok van 8 woningen de uitstraling van de buitengevel conform het oorspronkelijke Rietveld-ontwerp terug te brengen. In 1957 werden de eerste schetsen van deze unieke woningen gemaakt. In januari 1959 werden de eerste woningen in gebruik genomen.

1/6