Resultaatgericht

Specialist in
het resultaatgericht
realiseren van
renovatie- en
onderhoudsprojecten

Adviseren,
herontwikkelen en
transformeren van
vastgoed

Zorg voor
vastgoed
zonder limits

Resultaatgericht

Adviseren, herontwikkelen, transformeren en onderhouden van vastgoed.

Wij bieden zorg voor vastgoed zonder limits. Onze dienstverlening staat op zes pijlers: professioneel, vernieuwend, analytisch, betrouwbaar, klantgericht en maatschappelijk betrokken. Wij werken als team intensief samen met onze opdrachtdrachtgevers om kosten, opbrengsten en kwaliteit voorspelbaar en beheersbaar te houden.

Met door ons uitgewerkte, passende scenario’s kunnen onze opdrachtgevers hun vastgoed strategisch optimaal beheren. Elke dag opnieuw is ons doel: de beste kwaliteit in product en dienstverlening met de hoogst haalbare klant- en gebruikerswaardering.

Smits Vastgoedzorg, resultaatgericht.

Missie en visie

Smits Vastgoedzorg is sterk in het voorspelbaar en beheersbaar onderhouden, transformeren, adviseren en herontwikkelen van vastgoed. Wij geloven dat onze rol voor opdrachtgevers zich ontwikkelt naar integraal vastgoedmanagement. Dat betekent dat wij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zowel beheer, onderhoud, verbetering als herontwikkeling van vastgoed.

Conform de gewenste vastgoedkwaliteit, specificaties, bewonerswaardering en rendementseisen van de opdrachtgever.

Wij zijn er klaar voor.

Projectorganisatie

Voor ieder project wordt een team samengesteld. De samenstelling van het team en de rol van de teamleden zijn afhankelijk van de aard en complexiteit van het project. De teamleden worden geselecteerd op de benodigde competenties.

Mensen en cultuur

Onze 140 medewerkers zijn goed opgeleid, breed inzetbaar en gemotiveerd. Ze zijn enthousiast, resultaatgericht, betrokken en loyaal. We zijn een lerende organisatie waardoor we ons steeds succesvol kunnen blijven aanpassen aan veranderingen in de markt.

De lat steeds hoger

We meten doorlopend onze prestaties: financieel resultaat, klant- en bewonerswaardering, medewerkers- en leverancierswaardering en productkwaliteit. Op basis van deze inzichten leggen we de lat steeds iets hoger.

Professioneel

We beschikken over een doorontwikkeld hoogwaardig managementsysteem. Ons team bestaat uit ervaren professionals die servicegericht werken en de beschikking hebben over eigen hoogwaardige productiemiddelen.

Analytisch

Door portfolioanalyses, variantenstudies en ontwikkeling van scenario’s zoeken wij naar de balans tussen kwaliteit, kosten en opbrengsten, gericht op maximale klantwaarde.

Betrouwbaar

Al bijna 100 jaar zetten we ons in om verwachtingen waar te maken of te overtreffen. Die mentaliteit, die blijven we koesteren.

Klantgericht

Wij anticiperen op en handelen naar de wensen van de opdrachtgever en de gebruikers van vastgoed. Onze medewerkers weten hoeveel impact werkzaamheden op gebruikers kunnen hebben en handelen daarnaar vanuit het perspectief van de klant. Met als resultaat een hoge klantwaardering.

Maatschappelijk betrokken

Door stage- en afstudeerplaatsen en kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we onze maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm. Door bestuurlijke betrokkenheid bij organisaties als Koninklijke OnderhoudNL en de Stichting Resultaatgericht Samenwerken oefenen we pro-actief invloed uit op maatschappelijke thema’s in onze sector, zoals duurzaamheid.

Vernieuwend

Wij vernieuwen permanent onze processen, producten en diensten. Dat leidt tot vernieuwde samenwerkingsvormen, innovatieve digitalisering en concrete vernieuwende productconcepten.

Portfolio

Smits Vastgoedzorg zal in 2019 naar verwachting circa 65 miljoen euro aan projecten realiseren, waarin we met onze opdrachtgevers intensief en innovatief samenwerken in het voorspelbaar en beheersbaar onderhouden, transformeren, adviseren en herontwikkelen van vastgoed.

Dat doen we in vernieuwende samenwerkingsvormen waarin we ontwerp, uitvoering en beheer integreren. Daarbij zorgen we dat onze terminologie, procesmodellen en stappenplannen naadloos aansluiten op die van de opdrachtgever. Maatregelen rekenen we eerst door op de verwachte prestaties op het gebied van leefbaarheid, wooncomfort, gezondheid, energie, milieu, veiligheid en toekomstwaarde.

Opdrachtgevers

 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Overheden en gemeentes
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Bedrijven
 • Beleggers

 

Producten en diensten

 • Advies en herontwikkeling
 • Renovatie, groot onderhoud en transformatie
 • Planmatig onderhoud
 • Mutatie onderhoud
 • Service onderhoud

Historie

In 1925 richten de bouwkundige broers Meewis, Bas en Pieter Smits te Rotterdam Aannemingsbedrijf gebroeders Smits op. Realisatie van woningbouw en utiliteitsbouw is de kern activiteit. In 1945 zet Piet Smits jr. het familiebouwbedrijf voort en richt zijn broer Reyer Smits het bedrijf Smits Schilders op, beide bedrijven leveren met veel inzet een bijdrage aan de Rotterdamse wederopbouw en de realisatie van veel woningbouw. Het bedrijf van Reyer Smits richt zich vanaf 1960 puur op onderhoud van vastgoed. Het bedrijf groeit gestaag en zo ook de kennis op het gebied van onderhouds methodieken.

In 1970 start zijn zoon Frits Smits bij de onderneming die het bedrijf in 1980 verwerft. Vervolgens neemt hij ook het bouwbedrijf gebr. Smits over en voegt deze twee bedrijven in 2000 samen onder de naam Smits Vastgoedzorg.

In 1990 sluit het bedrijf een overeenkomst met TNO industrie om het bedrijf verder te professionaliseren op het gebied van duurzaam vastgoed onderhoud, renovatie en herontwikkeling. De samenwerking tussen Hans van der Krogt van TNO en Frits Smits verloopt zo succesvol dat Frits Smits in het jaar 2000 vraagt Hans van der Krogt definitief tot het bedrijf toe te treden.

Vanaf 2005 zetten zij, samen met hoofdbedrijfsbureau Peter Aalberse, het bedrijf voort. In 2019 is de verwachting dat een omzet van € 65 miljoen wordt gerealiseerd. De onderneming ontwikkelt zich onder leiding van het kernteam Hans van der Krogt, Peter Aalberse, Erik Tobé, Arie Schaap en René van der Bijl. Het bestuur wordt gevormd door eigenaren Hans van der Krogt, Frits Smits en Peter Aalberse.

Kern team

Hans van der Krogt

Algemeen directeur

LinkedIn

Peter Aalberse

Directeur-manager planmatig onderhoud

LinkedIn

Erik Tobé

Manager productie

LinkedIn

Arie Schaap

Manager finance & control

LinkedIn

René van der Bijl

Manager bedrijfsbureau

LinkedIn

Certificaten

ISO 9001

ISO-9001

Certificatie volgens de ISO-9001 norm bewijst dat het kwaliteitmanagementsysteem van ons bedrijf voldoet aan de gestelde normen. Daarmee is de bedrijfsvoering overzichtelijker, efficiënter en beter controleerbaar.

EPA

EPA

Een EPA keuring is een door de overheid gestandaardiseerde keuring. EPA staat voor Energie-Prestatie-Advies. Dit is een advies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in een woning.

VCA

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is ontwikkeld om mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

FSC

FSC®

FSC ® is de afkorting van Forest Stewardship Council® en is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert en daaraan een keurmerk heeft gekoppeld. Wij passen op verzoek FSC-gecertificeerd materiaal toe.

NRP

NRP

Het Nationaal Renovatie Platform is een onafhankelijke stichting die duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie bevordert.

PKVW

Politie Keurmerk Veilig Wonen

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken.

 

OnderhoudNL

OnderhoudNL

Koninklijke OnderhoudNL is met haar sectorvereniging OnderhoudNL Totaal en haar circa 80 leden de branchevereniging voor de grotere resultaatgerichte innovatieve vastgoedonderhouds- bedrijven. Met ruim 2000 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het totaal-gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Lidmaatschap- criterium voor de sector OnderhoudNL Totaal is het VGO keur.

VGO keur

VGO - keur

Samenwerken met een bedrijf dat het VGO-keur draagt, betekent samenwerken met onderhoudsadviseurs. Adviseurs die inzicht hebben in duurzame oplossingen, in procesmanagement, in kosten-kwaliteitverhoudingen en in technisch onderhoud. VGO-keur staat voor prestatie- en resultaatgericht werk van financieel gezonde ondernemingen. Dat geeft een garantie op het duurzame eindresultaat.