Goed voor iedereen

We verleggen onze focus van ‘resultaatgericht’ naar ‘goed voor iedereen’. Door onze maatschappelijke impact te vergroten, leveren we een extra bijdrage aan de vastgoedopgave.

Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid, kwaliteit en groei van de woningvoorraad door het onderhouden, verbeteren en transformeren van wijken en het vastgoed daarin. Zo gaan we samen voor het beste gezamenlijke resultaat. En zorgen we ervoor dat het goed is voor de bewoner, de opdrachtgever en de vakman.

Als team werken wij intensief samen met onze opdrachtgevers, projectleiders en vakmensen om kosten, opbrengsten en kwaliteit voorspelbaar en beheersbaar te houden.

Smits Vastgoedzorg, Goed voor iedereen.

Het is 2024

 

We hebben onze plannen gemaakt

en zijn klaar voor de next step.

 

Wat de wens ook is, we krijgen het voor elkaar.

Dat is Smits Vastgoedzorg. Goed voor Iedereen.

Missie en visie

Smits Vastgoedzorg levert een bijdrage aan de leefbaarheid, kwaliteit en groei van de woningvoorraad door het onderhouden, verbeteren en transformeren
van wijken en het vastgoed daarin.

De manier waarop onze opdrachtgevers hun vastgoed rol en functie organiseren, is aan verandering onderhevig.
Veel opdrachtgevers zullen in de komende jaren de inrichting van hun vastgoedfunctie heroverwegen.

De noodzaak tot samenwerking wordt hierdoor alleen maar groter. Voor onze opdrachtgevers zijn onze producten en diensten de komende jaren van strategisch belang voor het behalen van hun doelstellingen.

 

Wij geloven er in dat in de nabije toekomst de rol van Smits Vastgoedzorg in het propertymanagement van de opdrachtgever zal toenemen, en wij dit op termijn deels zullen overnemen.

Dit betekent dat wij integraal verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen op het vlak van onderhoud, verbetering, transformatie en technisch beheer van vastgoed conform gewenste vastgoedkwaliteit, bewonerstevredenheid en rendementseisen van de opdrachtgever (integraal en per complex).

Daadkracht

We zijn resultaatgericht.

We krijgen het voor elkaar.

Waar een wil is, is een weg.

Verbindend

We geloven in de kracht van

samenwerken. De handen ineenslaan,

daar wordt iedereen beter van.

Vakmanschap

We zijn vakbekwaam.

We leveren kwaliteit door onze
kennis & kunde.

 

Projecten en mensen

Voor ieder project wordt een team samengesteld. De samenstelling van het team en de rol van de teamleden zijn afhankelijk van de aard en complexiteit van het project. De teamleden worden geselecteerd op de benodigde competenties. Onze 140 vaste medewerkers zijn goed opgeleid, breed inzetbaar en gemotiveerd. Ze zijn enthousiast, resultaatgericht, betrokken en loyaal.


De lat steeds hoger

We zijn een lerende organisatie waardoor we ons steeds succesvol kunnen blijven aanpassen aan veranderingen in de markt.

 

We meten doorlopend onze prestaties: financieel resultaat, klant- en bewonerswaardering, medewerkers- en leverancierswaardering en productkwaliteit. Op basis van deze inzichten leggen we de lat steeds iets hoger.

Portfolio

Smits Vastgoedzorg zal in 2024 naar verwachting € 130 miljoen aan projecten realiseren, waarin we met onze opdrachtgevers intensief en innovatief samenwerken in het voorspelbaar en beheersbaar onderhouden, transformeren, adviseren en herontwikkelen van vastgoed.

Dat doen we in vernieuwende samenwerkingsvormen waarin we ontwerp, uitvoering en beheer integreren. Daarbij zorgen we dat onze terminologie, procesmodellen en stappenplannen naadloos aansluiten op die van de opdrachtgever. Maatregelen rekenen we eerst door op de verwachte prestaties op het gebied van leefbaarheid, wooncomfort, gezondheid, energie, milieu, veiligheid en toekomstwaarde.

Opdrachtgevers

 

 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Overheden en gemeentes
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Bedrijven
 • Beleggers

Producten en diensten

 

 • Advies en herontwikkeling
 • Renovatie, groot onderhoud en transformatie
 • Planmatig onderhoud
 • Mutatie onderhoud
 • Service onderhoud

Directie en management

Hans van der Krogt

Algemeen directeur

Erik Tobé

Manager Productie

René van der Bijl

Operationeel directeur

Suzanne van der Schaaf

Manager Personeel & Organisatie

Wendy Scherpenisse

Manager Klant & Markt

Arie Schaap

Manager Finance & Control

1925 - 2024

In 1925 richten de bouwkundige broers Meewis, Bas en Pieter Smits in Rotterdam Aannemingsbedrijf gebroeders Smits op. Realisatie van woningbouw en utiliteitsbouw is de kern activiteit. In 1945 zet Piet Smits jr. het familiebouwbedrijf voort en richt zijn broer Reyer Smits het bedrijf Smits Schilders op. Beide bedrijven leveren met veel inzet een bijdrage aan de Rotterdamse wederopbouw en de realisatie van veel woningbouw. Het bedrijf van Reyer Smits richt zich vanaf 1960 puur op onderhoud van vastgoed. Het bedrijf groeit gestaag en zo ook de kennis op het gebied van onderhouds methodieken.

 

In 1970 start zijn zoon Frits Smits bij de onderneming die het bedrijf in 1980 verwerft. Vervolgens neemt hij ook het bouwbedrijf gebr. Smits over en voegt deze twee bedrijven in 2000 samen onder de naam Smits Vastgoedzorg.

 

In 1990 sluit het bedrijf een overeenkomst met TNO industrie om het bedrijf verder te professionaliseren op het gebied van duurzaam vastgoed onderhoud, renovatie en herontwikkeling. De samenwerking tussen Hans van der Krogt van TNO en Frits Smits verloopt zo succesvol dat Frits Smits in het jaar 2000 vraagt Hans van der Krogt definitief tot het bedrijf toe te treden.

 

Vanaf 2005 zetten zij met Peter Aalberse het bedrijf voort. In 2024 is de verwachting dat er een omzet van ruim €130 miljoen wordt gerealiseerd. De onderneming ontwikkelt zich onder leiding van het kernteam René van der Bijl, Erik Tobé, Arie Schaap, Wendy Scherpenisse en Suzanne van der Schaaf. In 2020 treedt ook René van der Bijl als partner toe. De directie wordt gevormd door Hans van der Krogt (algemeen directeur), René van der Bijl (operationeel directeur) en Frits Smits.

In 2025 vieren wij ons 100-jarig bestaan!

Certificaten

ISO-9001

Certificatie volgens de ISO-9001 norm bewijst dat het kwaliteitmanagement-systeem van ons bedrijf voldoet aan de gestelde normen. Daarmee is de bedrijfsvoering overzichtelijker, efficiënter en beter controleerbaar.

ISO-14001

Certificatie volgens de ISO-14001 norm bewijst dat het milieumanagementsystemen van ons bedrijf voldoet aan de gestelde normen.

EP

Een EP keuring is een door de overheid gestandaardiseerde keuring. EP staat voor Energie-Prestatie-Advies. Dit is een advies van een gediplomeerd adviseur over efficiënter energiegebruik in een woning.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is ontwikkeld om mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

FSC®

FSC® is de afkorting van Forest Stewardship Council® en is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert en daaraan een keurmerk heeft gekoppeld. Wij passen op verzoek FSC-gecertificeerd materiaal toe.

NRP

Het Nationaal Renovatie Platform is een onafhankelijke stichting die duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie bevordert.

Politie Keurmerk Veilig Wonen

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken.

VGO-Keur

Samenwerken met een bedrijf dat het VGO-keur draagt, betekent samenwerken met onderhoudsadviseurs. Adviseurs die inzicht hebben in duurzame oplossingen, in procesmanagement, in kosten-kwaliteitverhoudingen en in technisch onderhoud. VGO-keur staat voor prestatie- en resultaatgericht werk van financieel gezonde ondernemingen. Dat geeft een garantie op het duurzame eindresultaat.

PSO-keur

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.