Op de oorspronkelijke gevels van de drie portiekblokken is in de jaren ‘80 een buitengevelisolatie systeem toegepast. Door de eentonige pleister en gevelverf was de ritmiek in de oorspronkelijke architectuur verdwenen. Deze renovatie is erop gericht om de oorspronkelijke geleding, weer in ere te herstellen en om de verschillende woningtypes weer afleesbaar te maken. De aanwezige kwaliteiten, zoals de verticale penanten en de raamkaders, gebruiken we om ritmiek en schaal aan de blokken te geven. Voor de materialisatie op blokniveau is aansluiting gezocht bij de wijk. De gevels worden grotendeels opgedikt met het buitengevelisolatiesysteem (StoTherm Classic) en afgewerkt met sierpleister en minerale steenstrips. Dit levert een krachtige combinatie op in het gevelbeeld: de karakteristieke uitstraling van metselwerkgevels bij de kopgevels en de met sierpleister afgewerkte langsgevels. De woningen zijn zowel energetisch als qua uitstraling voor 15 tot 20 jaar in orde gemaakt.

Opdrachtgever:

Woonkracht10

Project:

Gevelrenovatie 3 portiekflats aan de Nicolaas Maesstraat, totaal 92 woningen

Locatie:

Zwijndrecht

Werkzaamheden:

  • Aanbrengen folie op kunststof gevelpuien
  • Leveren en plaatsen nieuwe hekwerken balkon
  • Dakranden voorzien van aluminium kappen
  • Aanbrengen buitengevelisolatiesysteem met steenstrips kopgevels en penanten van de lange gevel
  • Balkonvloeren voorzien van kunststof afwerking
  • Compleet schilderwerk hout, beton en overig staalwerk
  • Vervangen van de postkasten in de portiekentrees

1/4