De 52 om-en-om-woningen in Reeuwijk van WBV Reeuwijk hebben een instandhoudingsbeurt gekregen voor 25 jaar. Daarbij werd de buitenschil van de woningen aangepakt en zijn de woningen energetisch verbeterd naar minimaal label B. Tevens kreeg de overgang van de privétuinen naar het openbare gebied meer kwaliteit, door het plaatsen van groene hekwerken vol klimplanten, poorten en een extra bergingen.

Alle 52 woningen zijn ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld. Er is voor gekozen om voor één woningblok van 8 woningen de uitstraling van de buitengevel conform het oorspronkelijke Rietveld-ontwerp terug te brengen. In 1957 werden de eerste schetsen van deze unieke woningen gemaakt. In januari 1959 werden de eerste woningen in gebruik genomen. In de zomer van 2022 werden de werkzaamheden afgerond en dat vierden we feestelijk met alle betrokken partijen.

Opdrachtgever:

WBV Reeuwijk

Project:

Groot onderhoud en verduurzaming 52 Rietveldwoningen

Locatie:

Reeuwijk

Werkzaamheden:

 • Aanbrengen hoogwaardige dakisolatie onder en op het nieuwe platte dak
 • Aanbrengen hoogwaardige isolatie op het bestaande dak van de keuken en bijkeuken
 • Isoleren buitengevels van de woning en de gevels van de bijkeuken
 • Tochtafdichting van de kozijnen
 • Het glas wordt vervangen door HR++ glas
 • Draairamen volledig vernieuwen
 • Aanbrengen mechanische ventilatie
 • Elektrische installatie checken en waar nodig vervangen
 • Plaatsen nieuwe rookmelders
 • Plaatsen ventilatieroosters
 • Inkorten binnendeuren
 • Asbestverwijdering
 • Vervanging badkamer/keuken en/of toilet
 • Houtrotherstel
 • Schilderen buitenwerk
 • Plaatsen nieuwe voordeuren
 • Plaatsen nieuwe dakgoten en regenpijpen
 • Werkzaamheden aan voor- en achtertuin

Groot onderhoud en verduurzaming 52 eengezinswoningen Reeuwijk

reeuwijk
reeuwijk
reeuwijk
reeuwijk
1/7