Op woensdag 18 januari 2023 heeft Trivire, samen met Zwaluwe Bouw, Smits Vastgoedzorg, Hemubo en VORM Renovatie, de raamovereenkomsten Resultaatgericht Samenwerken ondertekend. Hiermee is de vaste samenwerking tussen de partijen op het gebied van toekomstige renovatie- en verduurzamingsprojecten officieel van start gegaan!

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

De komende jaren gaat Trivire met vier vaste ketenpartners werken op het gebied van grote renovatie- en verduurzamingsprojecten. Daar hoort ook een nieuwe werkwijze bij, namelijk die van Resultaatgericht Samenwerken. Dit houdt in dat Trivire met de vaste ketenpartners een duurzame samenwerking aangaat en dat samen invulling wordt gegeven aan renovatie- en verduurzamingsprojecten. Hierbij is Trivire niet langer de opdrachtgever en de ketenpartners uitvoerder, maar wordt er echt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Daarnaast worden aan de voorkant van een renovatie- of verduurzamingsproject afspraken met elkaar gemaakt over de te behalen resultaten. Op basis van deze resultaten, legt de ketenpartner vervolgens een aantal scenario’s aan Trivire voor, voor wat betreft de uitvoering van het project. Trivire kiest het best passende scenario en de ketenpartner gaat hier vervolgens mee aan de slag. Zodra een renovatie- of verduurzamingsproject is afgerond blijft de ketenpartner ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de door hen gerenoveerde of verduurzaamde woningen.

Grote voordelen

Het werken met vier vaste ketenpartners op basis van RGS brengt zowel voor Trivire, Smits Vastgoedzorg als voor de bewoners veel voordelen met zich mee. Zo zien we een versnelling van de duurzaamheidsopgave, omdat meerdere projecten in “treintjes ” door de ketenpartners worden voorbereid en uitgevoerd. Ook komt er eenduidigheid in de manier waarop renovatie- en verduurzamingsprojecten worden gerealiseerd: zowel in aanpak als in de manier waarop er met bewoners wordt gecommuniceerd. Alle bewoners krijgen dezelfde klantgerichte behandeling. We zorgen voor continuïteit: bewoners hebben steeds contact met dezelfde ketenpartner, ook na afloop van een project. En al onze woningen voldoen voortaan aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Op deze manier hopen wij met elkaar echt van betekenis te kunnen zijn voor de bewoners. Wij kijken dan ook erg uit naar de toekomstige samenwerking!

1/3