Team Esdoornlaan

20 november 2019

Binnenkort verwachten we de formele opdracht van Ressort Wonen te ontvangen waarna we medio mei 2020 hopen van start gaan met de daadwerkelijke uitvoering van een prachtig groot onderhoud- en verbeterproject in Rozenburg. We werken er hard aan om het project eind 2020 al op te leveren . Op dit moment leggen we de laatste hand aan de model- en rustwoning. Daar ontvangen we de bewoners en praten hen bij over wat er allemaal gaat gebeuren en welke keuzemogelijkheden er zijn. We geven even een update over dit mooie project.

 

Team Esdoornlaan
In december 2018 presenteerde Team Esdoornlaan van Smits Vastgoedzorg op uitnodiging van Ressort Wonen de plannen voor het groot onderhoud en de verbetering van 60 portieketagewoningen complex 064 te Rozenburg. Ressort Wonen was op zoek naar een ontwikkelende bouwer voor de planuitwerking en realisatie van deze grootschalige ingreep, waarbij het doel werd gesteld om een aanzienlijke woningverbetering te realiseren en het navolgend onderhoud voor een periode van minimaal 20 jaar onder te brengen bij de bouwer. Het goede nieuws dat wij als Smits Vastgoedzorg tot de geselecteerde partij hoorden, ontvingen wij in januari 2019 – we hadden dus direct een goede start van het jaar en daar blikken we graag even op terug.


De architectuur van het complex

Complex 064 aan de Esdoornlaan is gebouwd in 1964 en bestaat uit 60 woningen. Het gaat om vijf portiekflats van drie woonlagen op een half verdiepte kelderbak met bergingen voor de bovengelegen woningen. Ieder blok kent 2 portieken waarop 6 woningen worden ontsloten, in totaal 12 woningen per blok. De architectuur van het complex is kenmerkend voor de wederopbouwperiode. Zoals veel naoorlogse wijken hebben de woningen een impuls nodig om weer een aantrekkelijk woonmilieu te kunnen bieden. De hoofddraagconstructie bestaat uit beton, waarbij de verdiepingen worden gescheiden door horizontale vloerbanden en balkons die duidelijk in de gevel herkenbaar zijn. Hiertussen zijn de gevels gevuld met kozijnen, borstweringen en metselwerk penanten in verschillende kleuren. De portieken hebben een zeer gesloten karakter door het gevelmetselwerk en heeft slechts minimale gevelopeningen. Ook zijn de woningen vrij klein van maat. Dit geldt ook voor de balkons, die daardoor beperkt bruikbaar zijn. De huidige energetische prestatie van de woningen is matig tot slecht, gemiddeld energielabel E. Een deel van de woningen wordt verwarmd middels een HR-combiketel. Het overige deel is nog voorzien van een moederhaard.


Voortgang

In de periode van januari tot en met juni 2019 is door ons binnen de planuitwerkingsfase het gehele complex binnenstebuiten gekeerd en zijn er al naar gelang nut en noodzaak onderzoeken, inspecties en inventarisaties uitgevoerd. Ook is door ons in nauwe samenwerking met Nieuwe Architecten en Ressort Wonen het schetsontwerp opgewerkt tot voorlopig-, en later definitief ontwerp. De met Ressort Wonen en de zeer betrokken klankboordgroep overeengekomen maatregelen zijn we hierop gaan toetsen op uitvoerbaarheid in een zogeheten proefwoning aan de Esdoornlaan 50. Op dit moment – november 2019 wordt de laatste hand gelegd aan het ombouwen van de proefwoning naar modelwoning zodat we hier in de laatste week van november alle bewoners kunnen ontvangen op de bewonersinloopavonden ter verkrijging van de benodigde 70% draagvlak.

 

Het resultaat mag er dan ook zijn vinden wij! Binnen voorgesteld ontwerp zijn de eisen vanuit Ressort Wonen, het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en een goede, eenvoudige uitvoering uitgangspunt geweest voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

Lees hier alles over dit project.

Actueel

Samen sterk #3

4 april 2020

We zijn alweer 3 weken met elkaar onderweg in, zoals de overheid het noemt, een ‘targetted lockdown’ tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Inmiddels zijn de voorgeschreven maatregelen verlengd tot minimaal 28 april. Dit vraagt om extra veerkracht en aanpassingsvermogen van iedereen. Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle.

Lees meer

All electric

2 april 2020

Onlangs beleefden wij een markant moment toen de eerste twee full electric auto’s werden afgeleverd. Suzanne van der Schaaf, manager P&O en Renske de Koning, coördinator bewonerszaken kregen uit handen van Patricia van Marrewijk, officemanager en verantwoordelijk voor wagenparkbeheer, de sleutels overhandigd van twee nieuwe all electric Volkswagens Up!

Lees meer

Ga zo door!

27 maart 2020

De tweede week van de corona-maatregelen is inmiddels achter de rug. Weer een week waarin weer veel is gebeurd en gecommuniceerd, maar waarin we ook ‘gewoon’ met z’n allen keihard aan het werk zijn geweest. En dat ‘gewoon’ is in de huidige tijd zeker niet vanzelfsprekend. Samen maken we het verschil, dragen we ons steentje bij en letten we een beetje op elkaar.

Lees meer