Verbetering en verduurzaming van 5.400 woningen

Onlangs is het V-Team officieel van start gegaan. Met dit samenwerkingsverband wil woningcorporatie Havensteder
samen met Smits Vastgoedzorg, Heembouw Wonen, Constructif en BAM Wonen de komende jaren 5.400 sociale
huurwoningen in Rotterdam en omgeving duurzamer, comfortabeler en toekomstbestendig maken. Werkzaamheden
aan de woningen vinden plaats in bewoonde staat. Het ontzorgen van bewoners staat hierbij centraal.

Kenneth van Hoppe, strategisch Inkoper bij Havensteder: ” Wij zien de partners in het V-Team als volwaardig verlengstuk van
onze organisatie. Zij onderscheiden zich door hun expertise op het gebied van verduurzaming, ervaring met
bewonerscommunicatie en een focus op innovatie. De perfecte partners voor de opgave die we hebben. De nauwe manier van kennis delen en samenwerken binnen het V-Team en het ontzorgen van Havensteder en vooral onze bewoners, ervaren wij als uniek.”

Christian van Gruijthuijsen, coördinator planontwikkeling van Smits Vastgoedzorg, onderstreept deze unieke samenwerking. “Mooi dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van het woningbezit van Havensteder. Samen gaan we voor het beste gezamenlijke resultaat. En zorgen we ervoor dat het goed is voor de bewoner, de opdrachtgever en de vakman.”


Grotere opgave

Met de oprichting van het V-Team geeft Havensteder een vervolg aan een succesvol initiatief uit 2019 – het E-Team -. Na een zorgvuldig en uitgebreid proces zijn toen vier partijen geselecteerd. Zij hielpen Havensteder met het verduurzamen van een groot aantal woningen. Pepijn van Lobensteijn, programmamanager Duurzaamheid: “Het doel was eerst het
verduurzamen van 3.500 woningen in vijf jaar. Denk daarbij aan het vernieuwen van kozijnen en aanbrengen van
isolatieglas, het isoleren van gevels, daken en vloeren en het installeren van mechanische ventilatie. We zagen echter dat de opgave veel groter is”.

Meer dan verduurzaming
Havensteder besloot tot de oprichting van het V-Team. Naast het verduurzamen van de woningen houden deelnemende
partijen zich ook bezig met het aanbrengen van algemene verbeteringen. Zoals het plaatsen van een nieuwe keuken,
badkamer of toilet waar nodig. Of het opknappen van portieken en entrees, het bijplaatsen van liften om aan te sluiten bij de behoeften van bewoners, maar ook het schilderen van de gevels.

 

Nieuwe toetsing
Bij de oprichting van het V-Team zijn partijen opnieuw getoetst om te kijken of zij de aanvullende opdracht kunnen uitvoeren. Richard van Dijkhuizen, projectleider Realisatie bij Havensteder: “Onze partners in het V-Team zijn ook binnen de aangepaste scope de perfecte keuze. Het combineren van duurzaamheidsaanpassingen en algemene verbeteringen heeft voor bewoners een groot voordeel. Zij hebben maar één keer last van werkzaamheden. En wonen sneller in een woning waarin ze minder hoeven te stoken en die ook nog eens meer comfort biedt.”

 

 

V-team van start

1/3