Christian werkt mee aan een duurzamere leefomgeving

 

Christian, planontwikkelaar bij Smits Vastgoedzorg, vindt vooral de diversiteit in projecten leuk aan zijn functie.

“Geen opdrachtgever of complex is hetzelfde, elke dag is anders.”

Als planontwikkelaar ben je met je ontwikkelteam verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen van de klant naar een investerings- en onderhoudsplan, bijvoorbeeld voor het esthetisch en energetisch verbeteren van complexen. Vanuit inhoudelijke en technische kennis houd je je bezig met het opstellen en doorrekenen van beleidsvarianten en voorkeursscenario’s. Je werkt uiteindelijk toe naar een gedetailleerde technische werkomschrijving en bijbehorende investeringsbegroting en MJOB. Als planontwikkelaar moet je creatief zijn in het bedenken van maatregelen om de juiste balans te vinden tussen kwaliteit, kosten en opbrengsten binnen het afwegingskader van de opdrachtgever. Daarom is het belangrijk dat je bekend bent met recente ontwikkelingen en nieuwe technieken op het gebied van producten en materialen.

 “Ik krijg energie van het moment dat ik zie dat het project gerealiseerd wordt.”

“Mijn focus ligt op het verbeteren en transformeren van vastgoed. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van de energieprestatie, veiligheid, comfort of gezondheid van een bepaald complex. Zo draag je samen bij aan het up-to-date houden van vastgoed. Als planontwikkelaar ontwikkel je op basis van het afwegingskader van de klant op hoofdlijnen beleidsvarianten hoe het probleem kan worden opgelost. Dus welke maatregelen moeten we nemen om aan de vraag te voldoen.”

“Smits voelt voor mij als een warm bad.”

Familiegevoel

“Het is naast hard werken ook gewoon heel gezellig bij ons. Smits is van oudsher een familiebedrijf, en dat voel je nu nog steeds in de normen en waarden van het bedrijf. We werken allemaal hard en er wordt verwacht dat je er staat, maar daartussen zijn er ook veel leuke momenten ingelast. Ik organiseer bijvoorbeeld één keer in de maand op vrijdag spelletjesavonden. Dan leggen we een kaartje met een drankje en een hapje. Daar komen zelfs werknemers die al met pensioen zijn voor terug.”

 

 

 

Maatschappelijke betrokkenheid

“Ik vind het interessant om deel uit te maken van een marktpartij die ook echt maatschappelijk betrokken is. Enerzijds werken we natuurlijk aan duurzamere leefomgevingen door vastgoed te verbeteren. Aan de andere kant creëren we fijnere woonomgevingen voor mensen. Het komt regelmatig voor dat wij in woningen komen waar al vijftien jaar niemand is geweest om iets te verbeteren. Als je ziet wat dat dan betekent voor mensen als je daar komt, bijvoorbeeld door een nieuwe keuken, verwarmingssysteem of zonnepanelen te realiseren. Daar zijn de bewoners vaak zo dankbaar voor. Dan maak je toch de wereld een klein stukje beter.”

“Door bij Smits te werken kan ik zelf ook iets terug doen voor de maatschappij.”

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

“Het mooie aan Smits als bedrijf is dat er een cultuur heerst van het continu beter willen doen. We zijn altijd bezig met product- en procesinnovaties binnen de markt van vastgoedonderhoud. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere bouwbedrijven in een soort kennisplatform. Bij Smits vinden we dat we niet alleen concurrenten zijn, maar elkaar juist ook kunnen versterken en van elkaar kunnen leren. Daarom werken we binnen dat platform aan gedeelde problemen die we in teamverband uitwerken en implementeren. Zo hebben we recent met succes gewerkt aan de productinnovatie ‘Badkamer in één dag’. Hier hebben we het proces van een badkamer renoveren, wat normaal vijf tot zeven werkdagen kost, teruggebracht naar één werkdag. Zo lossen we samen het probleem op van schaarste aan vaklieden, en halen we onzekerheden uit de keten met een nieuw product.”