Ronald werkt mee aan beter in de aansturing van de werkvoorbereiding en de uitvoering

Ronald, projectleider bij Smits Vastgoedzorg, vindt het allerfijnst dat we het woongenot en comfort van mensen verbeteren

Slimmigheden
Ronald is als projectleider de spil in de aansturing van de werkvoorbereiding en de uitvoering. Het liefst is hij al bij de planontwikkeling betrokken: “Dan kan ik aan de voorkant meekijken en -denken over een optimale manier om het uit te voeren. En dan met elkaar slimmigheden bedenken.” Ronald onderhoudt ook de contacten met de opdrachtgever over de voortgang, de planning en de financiën (het meer- en minderwerk).

Verbetering woongenot
Als ‘man uit de nieuwbouw’ vindt Ronald bij Smits volop interessante uitdagingen: “Werken in binnenstedelijk gebied én in bewoonde situatie maakt dat je goed moet nadenken over de logistiek en aandacht moet hebben voor de bewoners. Het is leuk om daarvoor oplossingen te bedenken. Wat ik het allerfijnst is dat we het woongenot en comfort van mensen verbeteren. Ik schrik vaak van de leefsituatie: huizen met enkel glas, een moederhaardverwarming, tocht, schimmel op de muren. Ik ben blij dat ik eraan kan bijdragen om dat op een beter niveau te krijgen!”

In 2023 begon Ronald aan project Vredenvoorde in Rijswijk. We verduurzamen daar in opdracht van Newomij 160 appartementen met het oog op meer wooncomfort en energiebesparing. Niet alleen de appartementen zijn aangepakt, ook de gemeenschappelijke ruimtes. Zo isoleren we het dak, de bergingsplafonds en de gevels.

Bouwplaats
Ronald stond bij dit project voor meerdere logistieke uitdagingen. Zo was er maar weinig ruimte rondom het flatgebouw om een bouwplaats te creëren. “Het was belangrijk dat we daar een stuk gemeentegrond mochten gebruiken.  Dat is uiteindelijk gelukt.”  Een andere puzzel was de bevoorrading tijdens het werk: “We konden wel veel doen via de galerijen, dus een steiger was niet nodig. Echter: we konden niet alles bevoorraden via de galerij omdat deze maximaal met 150 kilo per strekkende meter mag worden belast. Daarom kozen we voor een bevoorradingssteiger: een plateau dat de zware materialen wel kon houden.”

20 verdiepingen
In tegenstelling tot wat we normaal doen, werd op dit project van beneden naar boven gewerkt. Dat had te maken met de start in de winter. “Het gebouw is twintig verdiepingen hoog en staat op een windhoek. Dat voel je behoorlijk. We dachten ‘hoe verder we naar de zomer gaan, hoe beter weer het zal worden. Dus laten we nou beneden beginnen’. Het is ook beter voor de doorlooptijd van het project. In het begin van een project moet iedereen nog zijn weg vinden. Als je dan op de twintigste verdieping moet starten, kost dat veel tijd.” De keuzes pakten goed uit, het project verliep soepel.