Zij werken mee aan beter | Trots en zuinig zijn wij op onze teams en teamleden. Zij maken het waar! Daarom staan wij stil bij alle jubilea vanaf 5 tot meer dan 50 jaar. Trots op Freddy Daamen & Ibrahim Tekcan die beiden al 12,5 jaar onderdeel zijn van ons team. Goed voor iedereen!