Resultaatgericht

Specialist in
het resultaatgericht
realiseren van
renovatie- en
onderhoudsprojecten

Adviseren,
herontwikkelen en
transformeren van
vastgoed

Zorg voor
vastgoed
zonder limits

Resultaatgericht

Adviseren, herontwikkelen, transformeren en onderhouden van vastgoed. Wij bieden zorg voor vastgoed zonder limits.
Onze dienstverlening staat op zes pijlers: professioneel, vernieuwend, analytisch, betrouwbaar, klantgericht en maatschappelijk betrokken.

Wij werken als team intensief samen met onze opdrachtgevers om kosten, opbrengsten en kwaliteit voorspelbaar en beheersbaar te houden.

Met door ons uitgewerkte, passende scenario’s kunnen onze opdrachtgevers hun vastgoed strategisch optimaal beheren.

Elke dag opnieuw is ons doel: de beste kwaliteit in product en dienstverlening met de hoogst haalbare klant- en gebruikerswaardering.

Smits Vastgoedzorg, resultaatgericht.

Professioneel

Professioneel

We beschikken over een doorontwikkeld hoogwaardig managementsysteem. Ons team bestaat uit ervaren professionals die servicegericht werken en de beschikking hebben over eigen hoogwaardige productiemiddelen.

Analytisch

Door portfolioanalyses, variantenstudies en ontwikkeling van scenario’s zoeken wij naar de balans tussen kwaliteit, kosten en opbrengsten, gericht op maximale klantwaarde.

Betrouwbaar

Al bijna 100 jaar zetten we ons in om verwachtingen waar te maken of te overtreffen. Die mentaliteit, die blijven we koesteren.

Klantgericht

Wij anticiperen op en handelen naar de wensen van de opdrachtgever en de gebruikers van vastgoed. Onze medewerkers weten hoeveel impact werkzaamheden op gebruikers kunnen hebben en handelen daarnaar vanuit het perspectief van de klant. Met als resultaat een hoge klantwaardering.

Maatschappelijk betrokken

Door stage- en afstudeerplaatsen en kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we onze maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm. Door bestuurlijke betrokkenheid bij organisaties als Koninklijke OnderhoudNL en de Stichting Resultaatgericht Samenwerken oefenen we pro-actief invloed uit op maatschappelijke thema’s in onze sector, zoals duurzaamheid.

Vernieuwend

Wij vernieuwen permanent onze processen, producten en diensten. Dat leidt tot vernieuwde samenwerkingsvormen, innovatieve digitalisering en concrete vernieuwende productconcepten.

Samen met bewoners

Wij hebben veel ervaring met het succesvol realiseren van projecten in bewoonde staat. Dit doen we in nauwe samenwerking en overleg met bewoners. De uitvoering van een project heeft impact op het gevoel en woongenot van bewoners, onze teamleden zijn professionals en weten hoe ze hierop moeten inspelen.

 

Bewonersparticipatie, -communicatie en -begeleiding voor, tijdens en na afloop van de werkzaamheden zijn van groot belang. De ervaring leert dat dit leidt tot maximaal draagvlak, een succesvolle plezierige samenwerking en een hoge mate van bewonerswaardering.