Disclaimers Smits Vastgoedzorg

Wij informeren u graag over de geldende disclaimers bij Smits Vastgoedzorg. Voor e-mailberichten en de website.

E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het e-mailbericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. Wij verzoeken u tevens ons per e-mail te berichten over de ontvangst van het e-mailbericht.

Het e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Voor misbruik daarvan bent u aansprakelijk. Scan een bijlage altijd op virussen voordat deze geopend wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van dit bericht. Ook niet in het geval dat de e-mail door externe factoren met vertraging is ontvangen. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van dit bericht worden ontleend.

Met de website van willen wij onze relaties en overige geïnteresseerden informatie bieden. Ondanks onze voortdurende aandacht en zorg voor de actualisering en de juistheid van de gegevens, kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in smitsvastgoedzorg.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Smits Vastgoedzorg. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smits Vastgoedzorg. Smits Vastgoedzorg beheert de website zeer zorgvuldig en is niet aansprakelijk voor ongewenst bezoek van personen en /of virussen.

Download hier ons Privacy Statement