Bewonersinformatie F.W. Reitzstraat en IJsselaan

Het is zover! We kunnen de bewoners van de F.W. Reitzstraat en IJssellaan in Gouda meer vertellen over de verbetering van de woning.

Woonpartners Midden-Holland ziet graag dat haar huurders prettig en veilig wonen. Naast het noodzakelijke onderhoud gaan we ook aan de slag met duurzame verbeterwerkzaamheden. Vanwege de maatregelen kunnen we niet alle bewoners ontvangen in de modelwoning, maar in dit filmpje nemen we jullie mee door de woning en staan we stil bij het onderhoud en de verbeteringen.

Verder op deze pagina staan wij stil bij de algemene bewoners zaken.

Acceptatie en draagvlak

Om acceptatie voor het project en plan van aanpak te creëren, betrekken wij de bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van het plan. Door meedenken, meepraten en meedoen, worden de bewoners medeverantwoordelijk en enthousiast. Een actieve klankbordgroep kan hiervoor een geschikt instrument zijn.

 

In samenspraak met de klankbordgroep worden kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten of huisbezoeken, worden bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden, individuele keuzes en eventuele maatregelen. Onze ervaring is dat op deze wijze maximaal draagvlak wordt verkregen.

Bewonersbegeleiding

Voor bewoners is het van belang te weten wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd, welke overlast ze kunnen verwachten en wat eventuele consequenties zijn. Wij informeren duidelijk en tijdig om vragen voor te zijn en mogelijke teleurstellingen te voorkomen.

 

Tijdens de uitvoering van verbeterprojecten worden de bewoners door een van onze bewonersconsulenten begeleid. De bewonersconsulent lost problemen op en geeft antwoord op vragen. Ook het bieden van tijdelijke voorzieningen en soms ook gewoon een luisterend oor, behoren tot onze begeleiding.

Oplevering en nazorg

Na uitvoering van de werkzaamheden worden de bewoners geïnformeerd over hoe de woning te gebruiken en onderhouden in de vorm van een woonwijzer.

 

Met name bij energieprestatie verbeterende maatregelen is het van groot belang om bewoners bewust te maken van hun gedrag in relatie tot het energieverbruik.

Als er na oplevering nog vragen zijn, kan contact worden opgenomen met onze servicelijn, waarna de vraag zo snel mogelijk zal worden beantwoord.

 

Vast onderdeel van ons opleverprotocol is het meten van de uiteindelijke bewonerswaardering. Met de uitkomsten hiervan kunnen we onze dienstverlening verder optimaliseren.

Communicatie

Ons plan van aanpak op het gebied van bewonerscommunicatie wordt altijd afgestemd op de complexiteit van de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren.

 

De communicatiemiddelen variëren van afsprakenkaarten, brieven en bewonersboekjes tot voorlichtingsavonden, huisbezoeken en steeds vaker het internet. Tegenwoordig gebruikt een groot deel van de bewoners een smartphone en dit biedt weer nieuwe mogelijkheden.

 

 

Een van de middelen die wij inzetten is de Smits Bewonerapp. Deze app voor smartphones en tablets is speciaal ontwikkeld voor bewoners en alle informatie over het project is er in te vinden; snel en makkelijk contact opnemen bij vragen, klachten of problemen; foto’s en video’s van de werkzaamheden en hoe het gaat worden; en bovenal: wat komen ze wanneer in mijn huis doen? De app werkt efficiënt en snel en wordt op steeds meer projecten ingezet.