100.000 Biobased optopwoningen

Om de huidige woningnood te beantwoorden zonder concessies te doen op het gebied van milieu en klimaatbeleid is het tijd voor innovatieve oplossingen.

Het optoppen van bestaande woningflats wordt voorgesteld als onderdeel van de oplossing aangezien het geen gebruik gemaakt van schaarse bouwgrond en bestaande constructies optimaal benut. Het is gebleken dat biobased materialen goed zijn toe te passen in deze lichtgewicht optopwoningen en daarmee extra voordelen met zich mee brengen op het gebied van milieu-impact. De kern van dit onderzoek zal zijn of het mogelijk is om het realistische potentieel van 100.000 optopwoningen te bouwen met biobased materialen van Nederlandse bodem, om daarmee de woningbouw in Nederland Paris Proof te maken. In dit onderzoek, welke is uitgevoerd door Frank Vahstal in samenwerking met Smits Vastgoedzorg en de TU Delft heeft het volgende narratief gevolgd.

Het potentiaal van biobased optoppen

Om te beginnen is er uiteengezet wat het potentieel is van de biobased optopwoning. Hiervoor zullen drie vragen beantwoord worden:

Waarom optoppen?

De optopwoning biedt de mogelijkheid om in Nederland 100.000 extra woningen te creëren zonder dat daarvoor schaarse grond bestemd hoeft te worden. In combinatie met renovatie van het bestaande vastgoed zal hiermee de klimaat-impact van het bouwproces sterk worden beperkt aangezien bij renovatie over het algemeen al minder dan de helft materiaal gebonden CO2 emissies dan bij nieuwbouw wordt uitgestoten. Om in 2030 volledig Paris Proof te bouwen moet er echter wel nog veel gebeuren. De Dutch Green Building Council heeft berekend dat voor zowel nieuwbouw als renovatie de materiaal gebonden emissies nog meer dan gehalveerd moeten worden. Dit betekent dat er nog kritischer gekeken moet worden naar het materiaalgebruik. Biobased materialen bieden de mogelijkheid om deze emissies nog verder te verlagen.

 

Waarom biobased?

Biobased materialen zijn materialen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit biomassa. Deze materialen kennen vele voordelen zoals bijvoorbeeld de (tijdelijke opslag) van CO2, het feit dat deze materialen regeneratief zijn en dat er minder (schadelijk) afval overblijft na de levensduur. Biobased betekent echter niet direct milieuvriendelijk. Het is belangrijk om kritisch te blijven, en te herkennen wanneer de teelt van een gewas juist schadelijk is. In sommige gevallen verdringt een biobased materiaal kostbare grond die nodig is voor voedselproductie. Daarnaast is de groeilocatie erg belangrijk, aangezien er een aantal materialen zijn die maar in enkele gebieden te winnen zijn zoals kurk (Spanje en Portugal) of bamboe (Zuidoost-Azië).

Waarom biobased optoppen?

Naast de generieke voordelen van biobased materialen zijn er een aantal voordelen die specifiek van pas komen bij de bouw van optopwoningen. Deze materialen zijn over het algemeen lichter van gewicht, wat van pas komt bij het optoppen van bestaande flats met beperkte constructieve capaciteit. Daarnaast is er de mogelijkheid tot prefabricage wat van pas komt bij de installatie op het werkveld in een bestaande (en bewoonde) wijk. En tot slot kennen biobased isolatiematerialen enkele bouwfysische voordelen zoals de faseverschuiving, die ertoe leidt dat warmte in de zomer langer buiten gehouden wordt, en een sterk vocht regulerend vermogen waardoor er een dampopen en ademende constructie
gemaakt kan worden.

Met het beantwoorden van deze drie vragen kan niet anders dan geconcludeerd worden dat de Nederlandse overheid en de provincie Zuid-Holland sterk moeten inzetten op biobased optoppen.

Bent u benieuwd naar het optoppotentieel van vastgoed in bezit van corporaties? Klik hier voor meer informatie.

 

Publicatie "Biobased optoppen" ontvangen?

Publicatie Biobased Optoppen

Dank voor uw interesse! Vul uw gegevens in en u ontvangt de publicatie van Frank Vahstal per mail.

Naam
Stelt u het op prijs als Frank Vahstal contact met u opneemt?